Look! Something super exciting! Maryse Meinen was inspired to create her very own Kindness Poster based on something I shared! At The Love and Kindness Project Foundation, a big part of our mission is to encourage and inspire others to create their own kindness projects, and that is exactly what Maryse did! A kindness project doesn’t have to be big and fancy! Handwritten and homemade are perfect! Thank you so much Maryse for creating a kinder world!
_______________________________________________________________________________________
Ge├»nspireerd door een prachtige post vorige week van Karyn Ross – drijvende kracht achter het super initiatief van the loving kindness project – maakte ik net dit “postertje’. Buiten regent het pijpenstelen (dat doet iets met mij) en hoe goed sommigen van ons zich ook kunnen aanpassen aan de omstandigheden, de situatie om ons heen is best uitdagend. En dat blijft’ie voorlopig ook. Dus hier een paar tips voor barre tijden. Doe er je voordeel mee – als niet voor jouzelf, dan wellicht voor iemand in je omgeving.

En wees een beetje aardig. Voor jezelf, voor anderen om ons heen, voor de wereld. Just be kind, dont be a jerk. De wereld heeft behoefte aan meer compassie, niet aan nog meer meningen en vuisten op tafel…

______________________________________________________________________________________
Inspired by a wonderful post last week of Karyn Ross – driving the super initiative of the loving kindness project – I just made this ‘poster’. Outside it rains pipe stealing (that does something to me) and however well some of us can adapt to the conditions, the situation around us is quite challenging. And he’s going to be. So here are a few tips for tough times. Take advantage of it – if not for yourself, then perhaps for someone around you.

And be a little nice. For yourself, for others around us, for the world. Just be kind, dont be a jerk. The world needs more compassion, not more opinions and fists on the table…